Блестящ текст от www.mamaibebe.com


Уважаеми родители,

тази страница е за вас и съдържа полезни материали, които може да са ви в помощ при възпитанието и подготовката на вашето дете за училище.

Да станеш родител е лесно, но да бъдеш добър родител е майсторлък! Ключът е в общуването!

БЪДЕТЕ В ПОМОЩ НА ДЕЦАТА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА УЧИЛИЩЕ!


Уважаеми родители,

САМО ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

  Ако искате да получите информация за постиженията и слабостите на Вашето дете в учебно-възпитателната работа, можете да ме потърсите в училище в деня и часа за консултация:

  • Понеделник
  • 12.15 ч. – 12.55 ч.

      Ако това не Ви устройва, може да ми определите среща в удобно време.

Индивидуалните ни разговори ще  допринесат за повишаване на резултатите от съвместната ни работа.

ГРАФИК

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4"б" клас

   ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

  • СРЯДА
  • 17:20 ч.–18:40 ч.
  •  

 


  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За Ваше улеснение при попълване на УЧЕНИЧЕСКАТА КНИЖКА  – тук помествам учебните предмети, които ще изучават четвъртокласниците  през тази учебна година и преподавателите:

 

Български език и литература (БЕЛ)          М.Павлова

Английски език (АЕ)                                     Г. Тонева

Математика                                                    М. Павлова

Човекът и природата (ЧП)                           М. Павлова

Човекът и обществото  (ЧО)                        М. Павлова

Музика                                                            М. Павлова

Изобразително изкуство (ИИ) -                   М. Павлова

Домашен бит и техника   ( ДБТ)                  М. Павлова

Физ. възп. и спорт (ФВС)                   В. Воденичарова

ЗИП – БЕЛ                                                       М. Павлова

ЗИП – Математика                                         М. Павлова

 

 


ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ

 

В тези сайтове ще откриете полезна и интересна информация!

 

www.minedu.government.bg - Министерството на образованието, младежта и науката

www.rio-blg.com - Регионален инспекторат по образованието - Благоевград

www.sacp.government.bg - Държавна агенция за закрила на детето

 

 


Свържете се с нас


За връзка

Смехоранчета

гр. Симитли
ул. "Христо Ботев" 34
СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"


Маргарита Павлова

0885779430ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

 


 

Как да пресичам?


РЕЧНИЦИ