РАЗПИСАНИЕ

на училищните автобуси

за учебната 2014 /2015 година

Във вторник 15 минути по-рано по всички спирки!!!

Спирка

 І смяна

 ІІ смяна

Градево

6.30

12.00

Дълга махала

6.45

12.05

 Железница

6.50

12.05

Косяк махала

7.05

12.10

Ораново /център/

7.05

12.12

Нивото

6.50

12.30

Полето

6.55

12.32

Черниче

7.00

12.20

Орловец

7.02

12.22

Дрънкалица

7.05

12.25

Ракитна

6.40

12.15

Брежани

6.50

12.2

Полена

6.50

12.10

Крупник

6.55

12.15

 За връзка

Смехоранчета

гр. Симитли
ул. "Христо Ботев" 34
СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"


Маргарита Павлова

0885779430ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

 


 

Как да пресичам?


РЕЧНИЦИ