СЪОБЩЕНИЯ


 

Състезание "ЗНАМ И МОГА"  

Ще се проведе на 10.01. 2015 година в училище.

 


За връзка

Смехоранчета

гр. Симитли
ул. "Христо Ботев" 34
СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"


Маргарита Павлова

0885779430



ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

 


 

Как да пресичам?


РЕЧНИЦИ